سر بادمجانهای بی تخم را گرفته و سپس خرد کرده و در سرکه بجوشانید خوب که پخته شد برای 6 دانه بادمجان بزرگ 250 گرم فلفل سبز خرد کرده 2 قاشق بزرگ سیاه دانه و 2 قاشق تخم گشنیز بوداده و 3 دانه سیر -دو قاشق نمک-3 قاشق جعفری یا برگ کرفس خرد شده در شیشه بریزسد و تا رویش سرکه بریزید 
ترشی شما حدود یک هفته ی دیگر حاضر است